Plan przebiegu kanalizacji dla miejscowości: Domaszków, Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka.