Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w dniu 07 lipca 2017r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o.o. Jan Janas podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołów - ulica Ludowa i Wiejska ( w ciągu drogi wojewódzkiej DW 338 ).

 

Kanalizację wykona firma:

BODEX J. K.

ul. Portowa 5, 67-200 Głogów

Kontrakt zakłada budowę ok 0,87 km sieci kanalizacyjnej o średnicy 160 - 200 mm, metodą wykopową, wraz z uzbrojeniem.

Umowa została podpisana na kwotę 609 446,55 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji: do 30.11.2017 roku.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.