Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w dniu 13 października 2017r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o.o. Jan Janas podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołów - ulice: Krzywy Wołow, Gajowa i Ludowa.

 

Kanalizację wykona firma:

Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych

"EKO-WOD" Sp. z o.o.

58-100 Świdnica

ul. Towarowa 12-14

Kontrakt zakłada wykonanie metodą wykopową i bezwykopową sieci kanalizacyjnej: - grawitacyjnej wraz odcinkami bocznymi o dł. ok. 3,64 km, średnicy Ø 160-200 mm, wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne), - tłocznej o dł. ok. 0,58 km, średnicy 63-90 mm, wraz z uzbrojeniem oraz sieciowymi przepompowniami ścieków P1 i P2.

Umowa została podpisana na kwotę 3 161 100,00 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji: do 29.10.2018 roku.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.