Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej

Informujemy, że w dniu 18 października 2017r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o.o. Jan Janas podpisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków.

 

Kanalizację wykona firma:

Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych „PIEC-BUD” Wrocław Sp. z o.o.

z siedzibą w Legnicy 59-220

przy ul. Jaworzyńskiej 254

Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie:

1)sieć główna kanalizacji grawitacyjnej wraz ze studniami:

-Ø200 mm o długości 10,32 km,

2)sieć główna kanalizacji tłocznej:

-Ø110 mm o długości 7,45 km,

-Ø90 mm o długości 2,47 km,

3)odcinki boczne sieci głównej kanalizacji zakończone studnią lub zaślepką:

-Ø150 mm o długości 2,14 km,

4)6 kpl. przepompowni ścieków.

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ KANALIZACJI: 22,38 km

Umowa została podpisana na kwotę 14 454 561,08 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji: do 30.09.2019 roku.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.