Klient

  • Drukuj

Biuro Obsługi Klienta
ul. Ogrodowa 16 (budynek po lewej stronie bramy wjazdowej)
56-100 Wołów

godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 7:00 - 15:00
wtorek - 7:00 - 16:00
tel./fax (71) 389 16 27 w. 3 lub
tel. (71) 389 11 32 w. 3


INFORMACJE:
Każdy Klient posiada przypisane indywidualne konto bankowe (stałe, zawsze podane na fakturze), na które to prosimy wnosić opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków.

Za pozostałe dodatkowe usługi (np. za opróżnianie zbiornika bezodpływowego, udrażnianie kanalizacji itp. ) świadczone przez nasze przedsiębiorstwo, prosimy dokonywać wpłat na konto, którego numer znajduje się na fakturze.

Dla wpłat wnoszonych przelewem prosimy w polu Tytułem podać numer opłacanej faktury.

Ponadto wszelkie płatności gotówkowe na rzecz PW-K Wołów Sp. z o.o. można realizować w oddziałach i agencjach PKO BP na terenie całej Polski bezpłatnie.


Zadaniem Biura Obsługi Klienta jest:

  • Informowanie klientów o obowiązujących procedurach w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci wod. kan.
  • Przyjmowanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci.
  • Wydawanie warunków technicznych opracowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  • Przyjmowanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji.
  • Przyjmowanie zgłoszeń o rozpoczęciu robót i umawianie na odbiór robót zanikowych.
  • Umawianie na odbiór przyłączy i sieci oraz montaż wodomierzy.
  • Przyjmowanie wniosków o zawarcie (rozwiązanie) umowy.
  • Zawieranie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
  • Przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków.

Stan licznika :