Obiekty bedące w eskploatacji PW-K Wołów Sp.z.o.o.

 

Stacje uzdatniania wody

Oczyszczalnie ścieków
  Stacja Uzdatniania Wody w Wołowie Oczyszczalnia ścieków w Wołowie
  Stacja Uzdatniania Wody w Lubiążu Oczyszczalnia ścieków w Lubiążu
  Stacja Uzdatniania Wody w Straszowicach Oczyszczalnia ścieków w Bożeniu
  Stacja Uzdatniania Wody w Starym Wołowie  
  Stacja Uzdatniania Wody w Bożeniu
  Stacja Uzdatniania Wody w Dębnie
  Stacja Uzdatniania Wody w Krzydlinie Małej
Obiekty na sieci wodociągowej: Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

Pompownie wody czystej (5 szt.):

 • Garwół,
 • Mojęcice PI,
 • Mojęcice PII,
 • Rataje,
 • Uskorz

Pompownie ścieków, łącznie 44 szt., w tym w poszczególnych miejscowościach:

 • Mojęcice - 11 szt.
 • Uskorz Wielki - 2 szt.
 • Lubiąż  - 1 szt.
 • Wołów - 5 szt.
 • Pełczyn - 2 szt.
 • Stary Wołów - 4 szt.
 • Lipnica - 2 szt.
 • Piotroniowice - 2 szt..
 • Łososiowice - 3 szt.
 • Siodłkowice - 2 szt.
 • Stęszów - 1 szt.
 • Warzęgowo - 6 szt.
 • Garwół - 3 szt.