Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Modernizujemy przepompownię na ul. Akacjowej w Mojęcicach. Jest to jedna z czterech stacji w tej miejscowości, przewidziana do modernizacji w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej o Krzydlinę Małą, Krzydlinę Wielką i Domaszków. W sierpniu przebudujemy jeszcze przepompownię na ul. Głównej. Jednocześnie w Mojęcicach cały czas prowadzone jest zadymianie przyłączy w celu wykrycia nielegalnych wpięć kanalizacji deszczowej.