Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:

"Modernizacja systemu sterowania i monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Krzydlinie Małej"

Termin składania ofert do 15.03.2019 r.

 

zapytanie format.pdf