Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE:

„Budynku zaplecza techniczno-sprzętowego w ramach inwestycji: Przebudowa magazynu
osadów wraz z instalacją higienizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków w Wołowie”

Termin składania ofert do 02.04.2019 r. do godz. 12:00

 

ogłoszenie format.pdf

 

 

wzór umowy format.doc
IDW format.doc
OPZ format.doc
ODPOWIEDZI NA PYTANIA Informacja z dnia 26.03.2019 r. format.pdf

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja format.pdf

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Informacja format.pdf