Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

W związku z rozbudową sieci wodociągowej, mogą nastąpić w tym tygodniu czasowe przerwy w dostawie wody w okolicach ul. Powstańców Śląskich w Wołowie (od mostku na Juszce w dół). Prace prowadzone są bezwykopowo, w związku z tym nie przewidujemy utrudnień w ruchu pojazdów. Dzięki tej inwestycji, wykonany zostanie nowy odcinek sieci wodociągowej, o długości ok. 2,5 km, który połączy sieć w Wołowie z siecią w Starym Wołowie.