Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Odpady wrzucane do kanalizacji powodują zatykanie się rur, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków, co w konsekwencji może doprowadzić do cofnięcia się nieczystości i poważnych awarii. Odpadki utrudniają również proces oczyszczania ścieków, co przekłada się na koszty eksploatacyjne oczyszczalni oraz na cenę ścieków. Jeżeli nauczymy się przestrzegać pewnych zasad będziemy cieszyć się poprawnie działającą kanalizacją oraz przystępną ceną za świadczone usługi.