Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w roku 2019 zrealizowało dostawę specjalistycznego pojazdu ssąco-płuczącego, służącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z wywozem pojawiających się w niej osadów dennych tj. do hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji o średnicy od 63 do 800 mm z jednoczesną możliwością odsysania osadów kanalizacyjnych. Urządzenie jest wyposażone między innymi w kamerę do inspekcji telewizyjnej kanalizacji oraz jest przystosowane do pracy przy temperaturze poniżej zera stopni.

Zamówienie pn.  „Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia oraz inspekcji TV sieci kanalizacyjnej”, które jest częścią Projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno– ściekowej w Gminie Wołów” zostało sfinansowane przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej We Wrocławiu. Całkowita wartość zadania to 1 351 155,00 zł brutto (1098500,00 zł netto) z czego wartość środków pozyskana z WFOSiGW wyniosła 210 000,00 zł, natomiast środki pozyskane z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej to 888 500,00 zł.

 

   Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wfosigw.wroclaw.pl