Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Podajemy wyniki badań wody dla Stacji Uzdatniania Wody w Lubiąż:
✅ Odczyn pH: 7,2
✅ Mangan ug/l: 1,9
✅ Żelazo ug/l: 43
✅ Twardość wody mg CaCO3/l: 470


🕐 Data poboru próbki do badania: 11.06.2021

Zawsze aktualne wyniki badań wody znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: https://www.pwk-wolow.pl/.../strefa.../wyniki-badan-wody