Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów stawia na odnawialne źródła energii w ramach Nadodrzańskiego Klastra Energii. Prezes PWK Wołów, Rafał Borzyński, spotkał się z Prezesem Zarządu NKE, Waldemarem Sułkiem, w celu sformalizowania przystąpienia spółki PWK do Nadodrzańskiego Klastra Energii. To ważny krok w celu pozyskania środków finansowych na instalacje OZE i ograniczenie kosztów zakupu energii. PWK Wołów jest pierwszym przedsiębiorstwem z terenu gmin Wołów, Prochowice i Brzeg Dolny, które wstępuje do klastra. Zachęcamy kolejnych zainteresowanych inwestycjami w OZE do zapoznania się z ofertą klastra: https://klasternadodrzanski.pl/