Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie, pracownicy PWK Wołów, rozpoczęli prace związane z wymianą sieci wodociągowej na tym odcinku. Będzie to prawie 240 metrów nowej sieci wodociągowe. Roboty przebiegają bardzo sprawnie i są już w 50% ukończone.

Przed nami najtrudniejszy etap. Etap nocny polegający na przepięciu sieci. Wymagać to będzie prowadzenia prac w godzinach od 22.00 do rana, gdy zapotrzebowanie na wodę jest minimalne i możliwe będzie obniżenie ciśnienia dla tej części miasta.