Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Aktualne wyniki badań wody dla SUW Stary Wołów, Bożeń, Dębno:

 

Odczyn

Mangan

Żelazo

twardość wody

Data poboru próbki do badania

pH

ug/l

ug/l

mg CaCO3/l

SUW Stary Wołów

7,4

1,4

32

470

05.07.2021

SUW Bożeń

7,5

2,4

33

59

05.07.2021

SUW Dębno

7,3

<0,50

8,6

370

05.07.2021