Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Od momentu uruchomienia Elektronicznego Biura Obsługi Klienta w PWK Wołów, elektroniczną fakturę wybrało już 1400 naszych klientów. Zgodnie z nowym cennikiem, zatwierdzonym 20 sierpnia przez PGW Wody Polskie – przez najbliższe 3 lata, abonament za usługi dla użytkowników, którzy wybrali elektroniczna fakturę będzie obniżony o 50 groszy.
Oprócz oszczędności, wpływamy w ten sposób pozytywnie na środowisko, ponieważ faktury do klientów docierają drogą elektroniczną. Nie drukując ich niepotrzebnie, nie korzystając z usług pocztowych przyczyniamy się do ograniczenia wycinki drzew oraz zmniejszenia śladu węglowego.
PWK Wołów, jako przedsiębiorstwo dbające o nasze naturalne środowisko idzie krok dalej.
Od 14 września, za każdą nową osobę, która zarejestruje się w eBOK i przejdzie na fakturę dostarczaną droga elektroniczną, PWK Wołów zasadzi 1 drzewo. Drzewa te będą różnorodne, a miejsca ich zasadzeń zostaną ustalone wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu miejskiego w Wołowie – precyzuje Rafał Borzyński, Prezes PWK Wołów.
Uważam, że warto przyłączyć się do tej akcji – mówi Dariusz Chmura, Burmistrz Gminy Wołów. Pokazujemy w ten sposób, że zależy nam na ekologii i dodatkowo przyczyniamy się do zazielenienia naszej gminy. W ten sposób, hasło: Zielony Wołów nabiera konkretnego wymiaru.