Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Romualda Warpasa, wieloletniego pracownika naszej firmy, kierownika Zakładu Wodociągów w latach 1994 -2007. Rodzinie i Najbliższym przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.

Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego Wołów sp. z o.o.