Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z rozbudową sieci wodociągowej, w piątek 12.11.2021 r., w godz. od 8.30 do 13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Zaułek Zielony w Wołowie. W tym czasie nastąpi wpięcie nowej sieci do istniejącej.