Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Gmina Wołów pozyskała 5 milionów złotych w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na przebudowę oczyszczalni ścieków w Bożeniu. Inwestycja oznacza również modernizację wołowskiej oczyszczalni, która stanie się wkrótce nowoczesna i ekologiczna.

Dotychczasowa oczyszczalnia ścieków w Bożeniu powstała w połowie lat 80-tych i obsługiwała jedynie osiedle pracowników PGR. Wykonana w starej technologii składała się z osadnika wstępnego i stawów stabilizacyjnych, co emitowało często
nieprzyjemne zapachy. Zarząd PWK, które zarządza obiektem obawiał się, że po kolejnych zmianach w prawie ochrony środowiska może się okazać, że obiekt nie spełnia wymogów. Nowa oczyszczalnia ścieków w Bożeniu będzie nowoczesnym
obiektem, spełniającym najwyższe standardy ochrony środowiska. Cały proces przetwarzania osadów odbywać się będzie w układzie zamkniętym, hermetycznym. Całość procesów zostanie zautomatyzowana, a monitorowanie działania i sterowanie
odbywać się będzie z Wołowa. Dzięki budowie nowego obiektu docelowo powstaje możliwość wykonania sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Bożeń, o finansowanie której spółka zabiegać będzie w przyszłości w ramach programów europejskich.
Powstanie nowego obiektu wymusza modernizację wołowskiej oczyszczalni, która osiągnęła już maksimum możliwości przetwarzania osadów. Do tej pory osady z wołowskiej oczyszczalni, tak jak i okolicznych miejscowości, były wykorzystywane rolniczo, na co uskarżali się mieszkańcy. Dzięki zakupowi nowoczesnej instalacji będzie powstawał osad w formie zhigienizowanej i zgranulowanej, całkowicie bezzapachowej. Po otrzymaniu stosownych certyfikatów będzie sprzedawany jako nawóz rolniczy.
- Całość naszego działania wpisuje się w hasło Zielonego Wołowa – które wyznaczył nam burmistrz Dariusz Chmura. - Na nowoczesnych rozwiązaniach skorzysta nie tylko nasze środowisko naturalne, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy uskarżali się na dotychczasowy sposób wykorzystania osadów – komentuje Rafał Borzyński, prezes PWK. Warto zaznaczyć, że nowa infrastruktura zasilana będzie poprzez panele fotowoltaiczne.