Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z pracami na sieci wodociągowej, dziś w godz. 10.00 - 14.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w Wołowie, rejon ulic Staszica, Prusa, Konopnickiej, Ułanów Krechowieckich.