Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Trwa akcja deratyzacyjna kanałów sanitarnych w obrębie Wołowa. Łącznie w prawie 100 studzienkach zostanie wyłożony specjalistyczny środek przeciw szczurom. Tego typu działania wykonujemy cyklicznie, w sezonie wiosennym i jesiennym.