Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju, dotarła dziś do PWK Wołów. Dziękujemy 27 Wołowskiej Drużynie Harcerskiej "Bratnie Płomienie" za pamięć i za kultywowanie tej pięknej tradycji.