Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z przypadającym w sobotę 1 stycznia 2022 r., świętem, ustala się dzień wolny od pracy, na 7 stycznia 2022 r. (piątek). W sytuacjach alarmowych prosimy o kontakt pod numerem: 71 389 27 56