Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Kolejny rok z rzędu, PWK Wołów, przyłącza się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tym razem pod hasłem: Zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 30. Finał WOŚP zagra 30 stycznia 2022 roku, ale już dziś możecie Państwo licytować model pojazdu asenizacyjnego albo studzienkę wodomierzową przekazane na WOŚP przez Prezesa PWK Wołów Rafała Borzyńskiego.