Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z koniecznością wykonania prac na sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Inwalidów Wojennych,
w dniach 6-8.04.2022 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Prosimy o zachowanie ostrożności i kierowanie się
zastępczą organizacją ruchu.