Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


⚠ PRZERWA W DOSTAWIE WODY ⚠
❌💧 Jutro, tj. 14.04.23 r., w godzinach od 9.00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicy Leśnej, Kościuszki w Wołowie oraz ulicach im przyległych.
🚧 Przerwa w dostawie wody związana jest z pracami na DW 338.

 

 

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „PWK WOŁÓW t 14.04.23 W GODZINACH 9:00 12:00 PRZERWA w DOSTAWIE WODY L.LEŚNA KOŚCIUSZKi ORAZ PRZYL EGŁE”