Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów informuje, że zmianie uległ nr telefonu z którego będziemy wysyłać do Państwa powiadomienia o fakturach i płatnościach. Od dziś kontaktujemy się z Państwem z numeru 608 585 016.