Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

W związku z awarią sieci wodociągowej na wysokości ul. Wojska Polskiego 18, nastąpi przerwa w dostawie wody dla części miasta w kierunku ul. Tadeusza Kościuszki. 
Prosimy o nabranie wody, dopóki jest jeszcze dostępna.