Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Z powodu prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Straszowicach,  w godzinach nocnych (od 22:00 do 5:00) z 04.08.2020 r. na 05.08.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w miejscowościach: Pełczyn, Straszowice, Miłcz, Żychlin, Garwół, Sławowice, Wróblewo.