Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z awarią sieci wodociągowej na wysokości ul. Tadeusza Kościuszki 7, nastąpi przerwa w dostawie wody dla tej części miasta. Prosimy o nabranie wody, dopóki jest jeszcze dostępna. Już wkrótce, wraz z przebudową drogi 338, wymieniona zostanie na tym odcinku sieć wodociągowa. Dzięki temu unikniemy w przyszłości tego typu awarii.