Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Podczas przygotowań do nocnej akcji przepięcia nowej sieci wodociągowej doszło do awarii. Konieczne jest zamknięcie dostawy wody.
Planowana godzina przywrócenia wody ok. godziny 16:00