Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Brak dostawy wody z powodu awarii zasilania energetycznego po stronie Tauron. Uruchamiamy zasilanie z agregatu.