Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Słowiczej w Wołowie, nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Staszica, Iwaszkiewicza, Konopnickiej, Prusa, Ułanów Krechowieckich i przyległych. Przewidywany czas wznowienia dostawy wody ok. godz. 20.00