Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z awarią sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Krzywy Wołów. Przewidywany czas wznowienia dostawy wody ok. godz. 14.00