Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


W związku z awarią sieci firmy Aqua Łososiowice, w dniu dzisiejszym wystąpiła przerwa w dostawie wody, w miejscowościach Lipnica i Łososiowice. Awaria ta jest niezależna od infrastruktury PW-K Wołów i nie możemy określić czasu przywrócenia dostawy wody dla odbiorców.