Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Informujemy o awarii sieci wodociągowej na ulicy Armii Krajowej w Wołowie 💧

🚧 Przerwa w dostawie wody potrwa do godziny 20:00 i dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Trzebnicką do skrzyżowania z ulicą Kupiecką.