Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Oferujemy usługi przewozu towarów, wynajmu sprzętu, oraz specjalistyczne usługi w zakresie wodociągowym i kanalizacyjnym.

Dzięki współpracy z akredytowanymi laboratoriami wykonujemy również analizy laboratoryjne wody.

Prosimy o kontakt z Działem Technicznym, ul. Ogrodowa 16, 56-100 Wołów:

tel. 71 389 11 32 wew. 4
tel. 71 389 16 27 wew. 4

 

Podane ceny są cenami netto. Dolicza się do nich podatek VAT według obowiązującej stawki.

 

1 Usługa przewozu towarów pojazdem wraz z kierowcą    
a) FS Lublin 83,00 zł/h 2,10 zł/km
b) FIAT DUCATO 74,00 zł/h 1,80 zł/km
c) Fiat Fiorino 70,00 zł/h

 1,70 zł/km

d) ciągnik z przyczepą Zetor 100,00 zł/h  

 

2

Usługi wykonywane w podziale na strefy odległości od siedziby Przedsiębiorstwa Strefa I  Strefa II
b) wynajem samochodu asenizacyjnego (poza usługą opróżniania szamba) 127,00 zł/h * 223,00 zł/h *
c) udrożnienie sieci kanalizacyjnej 110,00 zł/h * 146,00 zł/h *
d) hydrodynamiczne czyszczenie sieci kan. 166,00 zł/h * 202,00 zł/h *
e) zaplombowanie wodomierza 37,00 zł/szt. 71,00 zł/szt.
f) zamknięcie/otwarcie dostawy wody (w tym na wniosek odbiorcy) 98,00 zł/szt. 132,00 zł/szt.
g) wymiana wodomierza do odczytu zdalnego(bez nakładki) Ø 15 lub Ø 20 mm 149,00 zł/szt. 183,00 zł/szt.
h) wymiana wodomierza do odczytu zdalnego wraz z nakładką Ø 15 lub Ø 20 mm 225,00 zł/szt. 259,00 zł/szt.
i) montaż nakładki na wodomierzu Ø 15 lub Ø 20 99,00 zł/szt. 133,00 zł/szt.
* W przypadku wykonywania usług związanych z wywozem nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym oraz udrażniaia lub czyszczenia kanalizacji
po godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. w dni robocze w godzinach 15 - 7 oraz w dni wolne od pracy, ceny za usługę związaną z wywozem nieczystości płynnych, usługi udrażniania lub czyszczenia sieci kanalizacji zwiększa się o 100 %.
3 Usługi pozostałe    
 b) wynajem koparki JCB Hydradig z operatorem  148,00 zł/h  
c) wynajem miniładowarki Bobcat z operatorem 94,00 zł/h  
d) wynajem zagęszczarki z obsługą 59,00 zł/h  
e) wynajem ubijaka wibracyjnego z obsługą 66,00 zł/h  
f) wynajem przecinarki do asfaltu wraz z obsługa 66,00 zł/h  
g) wynajem sprężarki spalinowej z obsługą 128,00 zł/h  
h) wynajem agregatu hydraulicznego z obsługą 97,00 zł/h  
4 Konsultacje techniczne w terenie Strefa I  Strefa II
    67,00 zł/h 101,00 zl/h
5 Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego Strefa I  Strefa II
    125,00 zł/h 159,00 zł/h
6 Uzgodnienie dokumentacji projektowej    
    122,00 zł/szt.  
7 Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów    
    350,00 zł/pomiar  
8 Pobór wody z hydrantu pod nadzorem    
a) ul. Ogrodowa 14,00 zł + koszt pobranej wody
b) strefa I 60,00 zł + koszt pobranej wody
c) strefa II 94,00 zł + koszt pobranej wody
9 Kalkulacja kosztorysu    
  Stawka roboczogodziny przyjmowana do kalkulacji kosztorysu 20,00 zł/h  
10 Wykonanie analiz laboratoryjnych wody    
a) odczyn pH 6,40 zł/analizę  
b) żelazo 39,80 zł/analizę  
c) mangan 34,50 zł/analizę  
11 Odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni     
  Przeróbka i zagospodarowanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków 156,00 zł/m3