Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Stacja Uzdatniania Wody w Krzydlinie Małej zaopatruje w wodę miejscowości Krzydlina Mała i Krzydlina Wielka. Wydajność projektowa SUW wynosi Q=324 m3/d.

Woda uzdatniona spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Parametry wody uzdatnionej podawanej do sieci:

 
Odczyn Żelzo Mangan
pH ug / l umg / l
7,4 < 60 < 4
 
 
 
 
 

 

Twardość wody

mg CaCO3/l

mval / l

mmol / l

Stopnie

niemieckie

Stopnie

francuskie

206 4,12 2,06 11,5 20,6