Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Przetargi 2017 Opublikowano
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH 20 lutego 2017
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW 08 czerwca 2017
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-KANALIZACYJNEGO WOŁÓW SPÓŁKA Z O.O. ZA 2017 r. ORAZ ZA 2018 r.
19 września 2017
Przetargi 2017 dofinansowane ze środków UE Opublikowano
ZAPYTANIE OFERTOWE nr1 na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i pomocy technicznej 10 marca 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr2 na zakup przenośnych stacji roboczych oraz urządzenia wielofunkcyjnego 05 kwietnia 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr3 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ludowa, Wiejska w Wołowie (DW 338) 14 kwietnia 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr4 na zakup przenośnych stacji roboczych oraz urządzenia wielofunkcyjnego 20 kwietnia 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr5 przeprowadzenie działań informująco-promujących 28 kwietnia 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr6 na zakup przenośnych stacji roboczych 05 maja 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr7 na przeprowadzenie działań informująco-promujących 11 maja 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr9 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ludowa, Wiejska w Wołowie (DW 338) 26 maja 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10 Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej, Domaszkowie 21 lipca 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Krzywy Wołów, Gajowa, Ludowa w Wołowie 30 sierpnia 2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12 Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej, Domaszkowie 01 września 2017