Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09134100-8; 09132100-4

OLEJU NAPĘDOWEGO – w ilości szacunkowej do 70 000 litrów
BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ Pb95 - w ilości szacunkowej do 10 000 litrów

Ogłoszenie

format.pdf

 

SIWZ

format.pdf

 

formularz ofertowy

format.pdf

 

 pytania z dnia 02.06.2020 r. Pytania i odpowiedzi

format.pdf

 pytania z dnia 05.06.2020 r. Pytania i odpowiedzi

format.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Informacja

format.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja

format.pdf