Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


pobrania//uzytki/Zawiadomienie_pluczka.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Dostawę wraz z montażem płuczki piasku do oczyszczalni ścieków w Wołowie

Termin składania ofert do 30.06.2020 r. do godz. 12:00,

Uwaga, zmiana terminu składania ofert do dnia 10.07.2020 r. do godz. 12:00

Ogłoszenie

format.pdf

 

Wzór umowy

format.pdf

 

formularz ofertowy

format.pdf

 

  Pytania i odpowiedzi

format.pdf

 pytania z dnia 18.06.2020 r. Pytania i odpowiedzi

format.pdf

 pytania z dnia 25.06.2020 r. Pytania i odpowiedzi

format.pdf

pytania z dnia 03.07.2020 r. Pytania i odpowiedzi

format.pdf

informacja z otwarcia ofert Informacja format.pdf
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Informacja format.pdf