ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

1. Zakup 6 sztuk przenośnych stacji roboczych

2. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego

Termin składania ofert do 27.04.2017 r.

 

zapytanie format.pdf

 

 

formularz format.doc

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

zmiana treści zapytania

ofertowego oraz odpowiedź

na pytania

format.pdf

 

 

druga zmiana treści

zapytania ofertowego

format.pdf

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu oferty

1. Zadanie nr 1 częściowo unieważnione oraz odrzucenie oferty

1. Zadanie nr 2 wybór najkorzystniejszej oferty

informacja format.pdf