ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

1. Zakup 6 sztuk przenośnych stacji roboczych

Termin składania ofert do 12.05.2017 r.

 

zapytanie format.pdf

 

 

formularz format.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja format.pdf