Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Zaproszenie do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o.o. za 2017 r. oraz za 2018 r.

zaproszenie

format.pdf

 

karta klienta format.pdf