Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

przeprowadzenie działań informująco-promujących

Termin składania ofert do 11.05.2017 r.

 

zapytanie format.pdf

 

 

formularz format.doc

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

odpowiedź na pytania

format.pdf

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

informacja format.pdf