Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE:

„Budynku zaplecza techniczno-sprzętowego w ramach inwestycji: Przebudowa magazynu
osadów wraz z instalacją higienizacji osadów w Oczyszczalni Ścieków w Wołowie”

Termin składania ofert do 04.07.2019 r. do godz. 12:00

 

ogłoszenie format.pdf

 

 

IDW format.doc
wzór umowy format.doc
OPZ format.doc
Załączniki w formie edytowalnej format.doc
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Informacja format.pdf

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja

format.pdf