Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


ZAPYTANIE OFERTOWE NA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU

 

dla postępowania przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień

publicznych współfinansowanych ze środków europejskich w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym Wołów Spółka z o.o.

 

Zakup wielofunkcyjnego samochodu do czyszczenia oraz inspekcji TV sieci kanalizacyjnej

 

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

 

34.11.40.00-9 Pojazdy specjalne

34.14.40.00-8 Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT z 26.07.2019 r. na 29.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

format.pdf

 

 

Wzór umowy format.zip
Cz. III OPZ format.zip
Informacja format.zip
OPZ zmienione format.zip

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

 

Informacja

format.pdf

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Informacja

format.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zawiadomienie format.pdf