Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eskploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.

 Wyniki badan w PWK Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami.

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 7,1 2,1 16,8 2021-01-18
SUW Lubiąż 7,2 1,9 43 2021-06-11
SUW Straszowice 7,3 20 21 2021-04-12
SUW Stary Wołów 7,4 1,4 32 2021-07-05
SUW Bożeń 7,5 2,4 33 2021-07-05
SUW Dębno 7,3 <0,50 8,6 2021-07-05
SUW Krzydlina Mała 7,3 < 1,0 < 4,0 2019-07-01