Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eksploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.

 Wyniki badan w PWK Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami.

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 7,5 0,51 18 2023-09-04
SUW Lubiąż 7,3 2,3 35 2023-08-17
SUW Straszowice 7,6 7,2 22 2023-08-17
SUW Bożeń 7,6 43,0 8,3 2023-08-17
SUW Dębno 7,5 0,55 3,8 2023-08-17
SUW Krzydlina Mała 7,6 11 <1,0 2023-08-17