Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eksploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.

 Wyniki badan w PWK Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami.

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 7,4 0,75 32 2022-11-15
SUW Lubiąż 7,4 1,5 58 2022-11-15
SUW Straszowice 7,3 12,0 36 2022-11-15
SUW Bożeń 7,3 29,0 31 2022-11-15
SUW Dębno 7,4 <0,5 19 2022-11-15
SUW Krzydlina Mała 7,4 9,1 14 2022-11-15