Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Wyniki badań wody w obiektach będących w eksploatacji PWK Wołów sp. z. o.o.

 Wyniki badan w PWK Wołów dostarczane są przez niezależne laboratorium z licznymi akredytacjami.

  Odczyn Mangan Żelazo Data poboru próbki do badania
pH ug/l ug/l
SUW Wołów 7,2 2,3 27 2023-02-27
SUW Lubiąż 7,2 2,0 27 2023-02-27
SUW Straszowice 7,1 9,1 49 2023-02-27
SUW Bożeń 7,2 36,0 6,4 2023-02-27
SUW Dębno 7,1 <0,5 5,1 2023-02-27
SUW Krzydlina Mała 7,1 8,5 5,4 2023-02-27