Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów


Pasja informatyki
21-12-2021

Życzymy Państwu radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych zdrowia, spokoju, ciepła i rodzinnego nastroju oraz wielu sukcesów i realizacji planów w nadchodzącym 2022 roku.

Pasja informatyki
17-12-2021

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju, dotarła dziś do PWK Wołów. Dziękujemy 27 Wołowskiej Drużynie Harcerskiej "Bratnie Płomienie" za pamięć i za kultywowanie tej pięknej tradycji.

Pasja informatyki
29-11-2021

W związku z prowadzoną w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 budową nowego wodociągu przy ul. Poznańskiej nastąpi ponownie konieczna przerwa w dostawie wody, we wtorek, 30 listopada, w godzinach od 9.00 do 14.00 w dostawie wody dla odbiorców zlokalizowanych w Wołowie przy ul. Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Kościuszki, Leśna..

Pasja informatyki
24-11-2021

Trwa akcja deratyzacyjna kanałów sanitarnych w obrębie Wołowa. Łącznie w prawie 100 studzienkach zostanie wyłożony specjalistyczny środek przeciw szczurom. Tego typu działania wykonujemy cyklicznie, w sezonie wiosennym i jesiennym.

Pasja informatyki
22-11-2021

W związku z pracami na sieci wodociągowej, dziś w godz. 10.00 - 14.00, nastąpi przerwa w dostawie wody w Wołowie, rejon ulic Staszica, Prusa, Konopnickiej, Ułanów Krechowieckich.

Pasja informatyki
10-11-2021

W związku z rozbudową sieci wodociągowej, w piątek 12.11.2021 r., w godz. od 8.30 do 13.30 nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Zaułek Zielony w Wołowie. W tym czasie nastąpi wpięcie nowej sieci do istniejącej.

Pasja informatyki
09-11-2021

Gmina Wołów pozyskała 5 milionów złotych w ramach programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na przebudowę oczyszczalni ścieków w Bożeniu. Inwestycja oznacza również modernizację wołowskiej oczyszczalni, która stanie się wkrótce nowoczesna i ekologiczna.

Pasja informatyki
04-11-2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ŚP. Romualda Warpasa, wieloletniego pracownika naszej firmy, kierownika Zakładu Wodociągów w latach 1994 -2007.
Rodzinie i Najbliższym przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia.
Zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Wodno - Kanalizacyjnego Wołów sp. z o.o.